Basbeloppet.se    

 Här på Basbeloppet.se  presenteras ekonomi-
 fakta för  dig som  
 dagligen arbetar med  
 ekonomi.

 

 Mer information om de  
 fakta som finns på dessa  
 sidor hittar du på länkarna
 här nedan:

 Skatteverket
 Försäkringskassan
 Pensionsmyndigheten
 SCB

 

 

Basbelopp inkomstår         2017        2016        

Prisbasbeloppet 44 800 kr 44 300 kr
Förhöjt prisbasbelopp 45 700 kr 45 200 kr
Inkomstbasbeloppet 61 500 kr 59 300 kr

Basbeloppets funktion i vår ekonomi:

Prisbasbeloppet

Används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället.
Regeringen fastställer detta varje år och det påverkar bl a följande:

Värdet av bilförmån
Maximalt skattefritt traktamente
Deklarationspliktsgränsen
Grundavdraget för löntagare
Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling


Förhöjt prisbasbelopp
Används bl a vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension.


Inkomstbasbelopp
Används för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och allmän pensionsavgift. Det har även betydelse för beskattning av utdelning och kapitalvinst i fåmansaktiebolag
 Historik basbeloppet
     Hem
Skatter   Avdrag   Pensioner   Bolån
Källa: Skatteverket
 ENG
 SVE
  

 Ekonomifakta - Pension - SkatterRäkna

prisbasbelopp